środa, 8 kwietnia 2020 r. imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

Zapowiedzi Wydarzeń

Ogłoszenia Duszpasterskie

Intencje Mszy św.

 


Zapowiedzi wydarzeń

 

W czasie trwającego zagrożenia i epidemii koronawirusa wszystkie Msze św. z naszego kościoła transmitowane są za pośrednictwem internetu.


Uroczystość I Komuni św. dla dzieci klas III odbędzie się dopiero po ustaniu pandemii.


W dniach 24 - 31.05. przeżywać będziemy misje parafialne. Już dziś prosimy o uwzględnieniu tego wydarzenia w swoim kalendarzu i zapraszamy do udziału. 


       

 

     Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  / 5. 04. 2020 /

 

  1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i obchody wydarzeń zbawczych. Zachęcam do szczególnej łączności z kościołem parafialnym za pośrednictwem transmisji w Twojej Telewizji Religijnej i łączy internetowych. Kamerę z kościoła znajdziemy na stronie parafialnej lub kanału Nadmorski24.
  2. W czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną o godz. 17,30 rozpoczniemy  Święte Triduum Paschalne i świętowanie misterium Chrystusa: męki, śmierci i zmartwychwstania. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum.
  3. W Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej sprawowana będzie o godz. 17,30.
  4. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy) i post ilościowy tzw. ścisły nazywany „świętym postem paschalnym”, od którego nie ma dyspensy.
  5. W Wielką Sobotę w tym roku nie ma święcenia pokarmów. Błogosławieństwem rozpoczniemy posiłek w gronie rodzinnym. Wzór obrzędu i modlitwy podane są na stronie parafialnej oraz wywieszone w gablocie.   
  6. Wigilia Paschalna w Wielką Noc, Msza św. najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym, rozpocznie się o godz. 20,00. Bądźmy razem za pośrednictwem mediów.  Przez liturgię urzeczywistniamy Zmartwychwstanie Chrystusa. Tą drogą, także w swoich domach odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Po zakończonej liturgii wyjdę z Najświętszym Sakramentem przed kościół i z tego miejsca udzielę błogosławieństwa całej parafii.
  7. Obchody Triduum Paschalnego kończą się w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
  8. Jeśli ktoś pragnie oczyścić serce i skorzystać ze spowiedzi św., by w tym okresie przyjmować Komunię św. duchowo, okazja ku temu będzie do Wielkiej Środy włącznie, od godz. 16,30.
  9. Wiadomo, że w przeżywaniu najważniejszych świąt chrześcijańskich wielu chciałoby być w kościele. Jednakże ze względu ograniczenie liczby uczestników do 5 osób, pozostawmy ten limit dla zaangażowanych w liturgię. Do Komunii św. w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę będzie można przestąpić o godz. 12,00 i 15,00.   
  10. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie przejawy dobroci i życzliwości. Dziękuję parafianom, którzy pamiętają o parafii, za ofiary. Dziękuję za łączność w tych trudnych doświadczeniach i za indywidualne nawiedzanie kościoła. Wszystkim dziękuję za dzisiejszą wspólną modlitwę.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję. 

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi: Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

 MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi: Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wiekówWszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi,  i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca

 
 
 

Intencje Mszy św. / 5. 04. – 12. 04. 2020 /  

 

 

Niedziela Palmowa, 5. 04.

             7:30     w dniu urodzin Aleksandra, Tomasza i Julii z prośbą o bł. Boże - int. od dziadków

             9:00     z okazji urodzin Adama z prośbą o bł. Boże

            10:00 /Bychowo/  za ++ Irenę Kołucką - z okazji urodzin i ++ z rodziny Kołuckich

            11:30   za ++ Gertrudę, Antoniego Zalewskich, Benedykta Rychert oraz z prośbą o zdrowie dla Piotra Lewickiego

            17:30   za + Aleksandra Szajkowskiego

 

Wielki Poniedziałek, 6. 04.

             7:00     za ++ Janinę Zdziaszek, Stanisława, Krystynę Naklicką i Mariusza

             8,15     za ++ w czyśćcu

            17:30   za ++ Kazimierza - z okazji imienin i Annę Szreder oraz Małgorzatę Kuptz

                         

Wielki Wtorek, 7. 04.

             7:00     za + Jacka Andrzejewskiego - int. od zakładu pogrzebowego

             8,15     za + Kazimierza i Sławomira Szwół        

            17:30   za ++ Hildegardę i Augustyna Kołodzik oraz Annę Ciechanowską

 

Wielka Środa, 8. 04. 

             7:00    za + Mariannę Asmus - w 4-tą rocz. śmierci

             8,15    za + Zofię Płaczek - int. od zakładu pogrzebowego

            17:30  za ++ Gertrudę Pranga, Józefa, Martę i Edwarda    

 

Wielki Czwartek, 9. 04.

             17:30   Msza św. Wieczerzy Pańskiej

           

 Wielki Piątek, 10. 04.                         

             17:30    Liturgia Męki Pańskiej

 

 Wielka Sobota, 11. 04.

              20:00   Liturgia Wigilii Paschalnej – za parafian

                                   

Niedziela Wielkanocna, 12. 04.

              7:30    za + Lucynę Wór

              9:00    z podziękowaniem za okazaną dobroć i z prośbą potrzebne łaski dla Teresy

             10:00  /Bychowo/ za ++ Feliksę i Stanisława Pyrzowskich oraz dziadków z obojga stron   

             11:30    za ++ rodziców Alfonsa i Agnieszkę, Jadwigę, Bożenę, Grzegorza, Mariolę oraz ++ z rodziny

             15:00 /DPS/  za ++ w czyśćcu

             17:30   za + Alojzego Kolaska