sobota, 2 sierpnia 2014 r. imieniny: Gustawa, Kariny, Stefana

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

Zapowiedzi Wydarzeń

Ogłoszenia Duszpasterskie

Intencje Mszy św.

 


Zapowiedzi wydarzeń

  

  

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Strzebielinku

W niedzielę 17. 08., o godz. 11:30, dla uczczenia wydarzeń sierpniowych, sprawowana będzie Msza św. w intencji byłych internowanych w obozie odosobnienia w Strzebielinku. Z myślą o tych, którzy dla Ojczyzny ciepieli i o tych, którzy z tego grona już odeszli do Pana oraz o ich rodzinach, będziemy wypraszać dla wszystkich potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Słowo Boże wygłosi Arcybiskup Edmund Piszcz, który odwiedzał internowanych w czasie ich odosobnienia.  Po Mszy św. nastąpi przejazd autokarami do Strzebielinka, gdzie na murze dawnego więzienia, zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca obóz internowania przez władze komunistyczne PRL prawie 500 członków i sympatyków „Solidarności”. Ze Strzebielinka nastąpi przejaz do Centrum Kultury w Gniewinie, gdzie o godz. 14:30 nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej: Strzebielinek w stanie wojennym - zorganizowanej przez Odział IPN w Gdańsku i ECS oraz dalsza część uroczystości. Zakończenie zjazdu przewidziane jest na godz. 17:00.

W związku z zaplanowanym zjazem internowanych przedstawiam apel organizatorów: Prosimy o nadsyłanie adresów, telefonów i e-maili kolegów i rodzin kolegów, zwłaszcza tych, którzy już nie żyją. Chcemy dotrzeć do w miarę wszystkich i bez Waszej pomocy to się nie uda! Jeśli możecie, wpłacajcie na załączone konto (zał.). Rozsyłajcie wici i mobilizujcie, przesyłając zarys programu zjazdu (zał.). Zachęcajcie do szybkiego wydobywania pamiątek strzebielińskich, które będzie można wykorzystać w przygotowywanej nowej wersji Dziennika internowanego Jana Mura oraz ewentualnego przekazania kopii lub oryginałów Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie już znajdują się zalążki naszych śladów obozowych.

Liczymy na Wasze potwierdzenia udziału w jedynym tego typu zjeździe internowanych w Polsce.

W imieniu Komitetu Honorowego organizującego zjazd pozdrawiam serdecznie Andrzej Drzycimski

Dane teledresowe

80-041 Gdańsk

Ul. Platynowa 16 D/37

58 347 91 24

602 108 009

e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl

 

 

  

 

 XVII Niedziela zwykła /27. 07. 2014/ 

 

   

 1. W poniedziałek od godz. 9,00 planujemy prace porządkowe wokół kościoła - pielenie. Zapraszam chętnych do pracy.
 2. W piątek rozpoczyna się sierpień, miesiąc, w którym kolejny raz Kościół zachęca, by  przeżyć go bez alkoholu.
 3. Piątek jest dniem modlitw za Polaków poległych w Powstaniu Warszawskim w rocznicę jego wybuchu (1944).
 4. W piątek po południu lub przez całą sobotę w każdym kościele można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Przywilej ten wywodzi się od kościoła NMP Anielskiej w Asyżu i czasów św. Franciszka, a rozciągnięty jest na cały Kościół.
 5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią św. będą  w czwartek po wioskach i w piątek w samym Gniewinie od godz. 8,30.
 6. W czwartek, przed pierwszym piątkiem, o godz. 16,00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu – Godzina Święta.
 7. W pierwszy piątek miesiąca o godz. 16,00 będzie dodatkowa Msza św. 
 8. Członków Żywego Różańca zapraszam na spotkanie brackie i wymianę tajemnic różańcowych w sobotę na godz. 7,00.
 9. W środę na godz. 8,00 zapraszam młodzież na wycieczkę rowerowo - kajakową. Koszt 20 zł. Ilość miejsc ograniczona.
 10. Narzeczonym i wszystkim, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa przypominam, że w niedzielę, 3. 08., o godz. 15,00 w Wierzchucinie rozpoczyna się cykl katechez przedmałżeńskich. Zapraszam do udziału w naukach
 11. Do sprzątania kościoła w sobotę proszeni są parafianie według ustalonej kolejki.
 12. Prasę katolicką rozprowadzają ministranci przed wyjściem z kościoła.
 13. Pragnę serdecznie podziękować parafianom, którzy posprzątali kościół. Wszystkim dziękuję za dzisiejszą obecność i wspólnotę modlitwy oraz za złożone ofiary.

 

 

 

  

Intencje Mszy św. / 27. 07. – 3. 08. 2014 /

     

                                                                                                                                                                                                                                   

  

Niedziela, 27. 07.

 

              7:30     za + Jadwigę Zelewską

              9:00    z okazji urodzin Mikołaja i im. Julii z prośbą o bł. Boże                

              10:00  /Bychowo/  za ++ Kazimierza Felikszowskiego - w 26-tą rocz. śm., Annę oraz Helenę Łebkowską - w 13-tą rocz. śmierci  

              11:30    z prośbą o odnalezienie drogi do Boga i umocnienie wiary oraz potrzebne łaski

              17:30     za + Marcina Frybezowskiego - pół roku po śmierci

 

Poniedziałek, 28. 07.

 

            7:00     za + Zygmunta Bargiel - int. od zakładu pogrzebowego

                      konc.: z prośbą o ład moralny w Ojczyźnie i pokój dla świata - Róża św. Teresy    

            17:30   za ++ Annę i Mariana Marchlewicz oraz Rozalię i Bolesława Wasilewskich

                        konc.: za dzieci z rodzin Róży św.Rodziny

           

Wtorek, 29. 07.

 

            7:00    za rolników - o szczęśliwe zbiory i bezpieczeństwo pracy - Róża św. Piotra  

                        konc.: z prośbą o trzeźwość w rodzinach i ojczyźnie - Róża św. Faustyny

            17:30  za + Martę Pranga

                        konc.: z prośbą o poszanowanie wartości chrześcijańskich i wolność sumienia - Róża św. Brygidy

 

Środa, 30. 07.

 

            7:00    za + Gracjana Czamp - w rocz. śmierci     

            17:30  za + Annę Kolaska

            18:30 /Bychowo/   za ++ Janinę - w 30-tą rocz. śmierci, Lucjana i Zofię

 

 Czwartek, 31. 07.

 

            7:00     za ++ Czesława i Hildegardę Jażdżewskich oraz Krystynę Plińską

            17:30   za Ojca Świętego i duchowieństwo

 

Piątek, 1. 08.

 

            7:00    za ++ Mariana Wojciechowskiego, ks. Tadeusza i Ryszarda   

            17:30  wynagradzająca NSPJ - int. grupy modlitewnej

            18:30 /Bychowo/  za ++ Melanię, Jarosława, Bogdana, Michała, Józefę i Benedykta

 

 Sobota, 2. 08.

 

              7:00     wynagradzająca Niep. Sercu NMP - Róża św. Łucji   

              15:00 /DPS/  za parafian  

              16:00   ślubna

              17:30   za ++ Helenę i Mieczysława Steinke

 

Niedziela, 3. 08.

 

               7:30     za + Jana Okrój - w rocz. śmierci

               9:00     z okazji rocz. urodzin Ryszarda z prośbą o bł. Boże                

              10:00  /Bychowo/  za ++ brata Józefa Kołuckiego - w 37-mą rocz. śmierci oraz rodziców Irenę, Tadeusza i brata Jana   

              11:30    za parafian  

              17:30    o zachowanie ducha trzeźwości w narodzie i większą kulturę picia napojów alkoholowych - int. grupy modlitewnej